Desmologies

Διευρυμένη Επιτροπή Σοφών Μείζονος Οινοπνευματικής Στάθμης

 • Makis-Video

 • VideoClub "Λαϊς"

 • JUKΕΒΟΧ

  MUSIC 40's-90's

 • PPS... ποικίλης ύλης

 • ΔΕΣΜΟΥ ΒΙΒΛΟΣ

 • Για Ευήκοα Ώτα

 • Advertisements

Posts Tagged ‘ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ’

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΕΝ ΣΟΦΙΑ

Posted by MAKIS στο Ιανουαρίου 9, 2011

 

 

 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΟΦΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΕΙΣ

Έτος 2011 και ήδη ο «ΔΕΣΜΟΣ» συμπληρώνει τρία ολόκληρα χρόνια μεστά σοφίας και οίνου. Μέσα από τα αποθέματα  αποστάγματος της σοφίας μας, μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τους μελλοντικούς σοφούς πως πέραν της ενδεχόμενης περίσσειας …λιπιδίων, τριγλυκεριδίων και χοληστερίνης ( σύμφυτα, σε κάποιο βαθμό, με τα ηλικιακο …κεκτημένο μας) η περίσσεια διάθεσης (με ποικιλία εκφάνσεων) αποτελεί το κυρίαρχο στοιχείο της σέχτας μας, σε βαθμό που ο χρόνος να αποτελεί αγαθό εν ανεπαρκεία! Ιδού και ο λόγος που ο υποφαινόμενος συμπότης πρόεδρος Συμεών, ως επιμελητής του blog «δεσμολογίες», δεν βρήκε τον απαιτούμενο χρόνο για μια άλλη «ανάρτηση» μετά από εκείνη  της 29/06/2010που ήταν και η τελευταία του 2010, παρά το γεγονός ότι πληθώρα σημαντικών γεγονότων έλαβε χώρα εν τω μεταξύ. Ας θυμηθούμε μερικά από αυτά:

 • Αθρόα εγγραφή νέων μελών στη σέχτα σοφών. Μετά από παλινδρομήσεις ορισμένων μηνών ο συμπότης πρόεδρος Στρο (νγκ)  Καν (ουλας) [απλή συνωνυμία με τον τρισκατάρατο Στρος Καν] εγκατέλειψε την χορεία του Fun Club και ενετάχθη σούμπιτος στη σέχτα κομίζων μάλιστα και τις περγαμηνές του ντεμπιτάντ παππού της ευειδεστάτης Καλυψούς. Με τις ίδιες περγαμηνές ενετάχθη …επεισοδιακά και ο Ειρηνό-πληκτος παππούς Τάκης (ή Πρέσβης, κατά Σάρρον) με υυποσχέσεις για ε[ιτραπέζια οινικά σεμινάρια. Στην κατηγορία των παππούδων ενετάχθη και το μέλος του Fun Club Λάζαρος ο οποίος σκέπτεται να απέλθει από την ενεργό δράση μόνον αφού διασφαλίσει την έκδοση του …ευρωομολόγου. Όταν λέμε ότι «βάζουμε πλάτες»,  το εννοούμε κιόλας! Όχι σαν κάτι FAUX-σοσιαλιστές – ΠΑΣΟΚους σε λα μείζονα και σοσιαλιστές σε  σε …Φω ελάσσονα – που, αντί να ενισχύσουν την εσωτερική αγορά, ξοδεύουν τις συντάξεις τους στην αλλοδαπή!
 • Αυτό δεν ισχύει για τον συμπότη πρόεδρο Μπίκο όστις μετέβη στην Κωνσταντινούπολη για εθνικοπατριωτικούς λόγους  και κυρίως για να προμηθευτεί …φθηνα φέσια με απώτερο σκοπό την οιονεί ελάφρυνσή μας από τα πραγματικά τοιαύτα που μας φόρεσε το πολιτικό σύστημα και τα οποία είναι τω όντι ασήκωτα!

 

 

ΑΣΚΕΡ ΟΙΝΙΤΣΑΡΩΝ

 

ΜΠΟΥΛΟΎΚ ...ΟΙΝΙΤΣΆΡΩΝ -1

 

Φεσωμένοι πρόεδροι

 

ΑΦΕΝΤ ΟΝΟΥΡ & ΑΦΕΝΤ ...ΦΑΝΟΥΡ

 

ΛΑΝΤΟΤΣΙΦΟΥΤ ΠΑΣΑ ΚΑΙ ΦΑΝΟΥΡ

 

ΜΠΟΥΛΟΎΚ ...ΟΙΝΙΤΣΆΡΩΝ -2

 

ΣΕΡΜΠΕΤ ΠΑΣΑ & ΓΑΛΑΤΑ ΕΦΕΝΤ

 

ΣΕΡΜΠΕΤ ΠΑΣΑ & ΑΨΜΠΟΥΡΓΚ ΧΑΝΟΥΜ

 

ΛΑΝΤΟΤΣΙΦΟΥΤ ΠΑΣΑ, ΦΑΝΟΥΡ & ΟΙΝΟΥΡ

 

Ο ΕΜΙΡ ΤΟΥ ...ΚΑΤΑΡ-Τ

 

ΜΠΑΛΟΝ ΣΚΑΡΙ ΚΑΠΙΤΑΝ ΚΑΚΟΜΙΡ

 

ΧΑΝΟΥΜ ΓΚEREK-ΜΠΟΥΡΕΚ: Δεν ανήκει στους σοφούς, αλλά καλύπτεται από την ...φιλοσοφία τους!

 • Συνεχίζοντας την καταγραφή της προσέλευσης νέων μελών στη σέχτα των σοφών, αναφέρουμε τον δια της βαμβακοσυλλεκτικής του Φώλα περισυλλεγέντα Νικόλαο Βουλγαράκη, ουδεμίαν σχέσιν ή συγγένεια έχοντα με τον βατοπεδικόν συνονόματόν του. Το περίεργο είναι ότι ο ο ίδιος ο Φώλας από του σημείου εκείνου και εντεύθεν εξηφανίσθη δια σειράν συναπτών συνεδριάσεων, γεγονός που προκάλεσε την εύλογη ανησυχία μας. Τινές αναρωτήθηκαν μήπως κάποιος εκ των συμποτών προέδρων, αγανακτισμένος από την σθεναρά υποστήριξη του απολωλότος Φώλα προς την εν γένει πολιτική τής ΔΝΤ-οϊκής κυβέρνησης, του πέταξε …φόλα!
 • Ο συγκινητικός και …συγκολλητικός (των επαφών μετά των συφοιτητών απάντων) Γιώργος Ντούσγος ενετάχθη, επί τέλους, πλήρως στην χορεία των σοφών, υποσχόμενος ενεργό δράση. Οψόμεθα.
 • Ομοίως, λίγο πριν την εκπνοή τού 2010, απεχώρησε από την …ανενεργό δράση ο συμπότης πρόεδρος Βερσάτσε, αλλά έκτοτε αγνοείται η τύχη του, σε ό,τι αφορά την παρουσία του στη σέχτα. Ελπίζεται ότι θα επανεμφανιστεί κατά τη κοπή της πίτας του «ΔΕΣΜΟΥ». Άλλωστε, τώρα που η «πίτα» έχει καταφαγωθεί πανταχόθεν, όταν βρίσκεις …πίτα (εν γένει) δεν είναι σοφόν και πρέπον να την αγνοείς. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειώσουμε, ως αξιοσημείωτο γεγονός, την έκτατη συμμετοχή σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής του συναδέλφου (και συμφοιτητού του Βερσάτσε) ,καθηγητού του Πα-Πι, Πωλ Πωλ. Η συνεδρίαση της ημέρας εκείνης περαιώθη περί την 7η μεταμεσημβρινή ώρα, γεγονός που καταγράφεται ως το συμποσιακό ρεκόρ της σέχτας. Ο συμπότης πρόεδρος Φανούρ …σιχτίρισε τον εαυτό του μέχρι να φτάσει στην εξαρχειακή …γιάφκα του.
 • Τέλος, ενετάχθη πανηγυρικώς, αλλά ευρίσκεται εισέτι στο στάδιο της προσαρμογής (jet lag) η Ζωή (ζωή νάχει) Παπαδοπούλου ή Πασιονάρια (κατά …Δαρβίνον). Η Ζωή, κατά τις πρώτες παρουσίες της προσήρχετο με υστέρηση …τριών ωρών, αλλά βαθμιαίως έχει περιορισθεί στις …δύο. Περί τον …Ιούνιο αναμένεται να …προσγειώνεται στην ώρα της.

 

Η Ζωή αγορεύουσα ...ζωηρώς!

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ

 • Μέσα στα ενδιαφέροντα γεγονότα του 2010 ήταν η μετάπτωση του συμπότου προέδρου Ιωάννη του Ψαύοντος, από την κατηγορία των τακτικών προέδρων στην κατηγορία των διαττόντων, ως εκ της μακροχρονίου απουσίας του (> 6 μηνών) εκ των συνεδριάσεων της επιτροπής, λόγω της εαρινο-θερινο-φθινοπωρινής μετοικήσεώς του στην Ρόδο. Ακόμα περιμένουμε την έγγραφη απολογία του, η οποία όμως δεν θα παραληφθεί εάν δεν συνοδεύεται από τα απαραίτητα τεκμήρια παρενόχλησης (τουλάχιστον τρία …στρινγκ και δύο ζαρτιέρες) και τις απαραίτητες ιατροδικαστικές εκθέσεις (άρθρο 14 του Καταστατικού).
 • Ηπιότερη είναι η περίπτωση του ιδρυτικού μέλους Αντωνίου της Ακράτας ο οποίος παρά την οιονεί μετεγκατάστασή του στην πατρίδα της Νάντιας, δεν παραλείπει να εμφανίζεται περιοδικώς, καίτοι ακανονίστως, σε αρκετές συνεδριάσεις.
 • Σύμφωνα με το άρθρο 1, όλα τα μέλη της Επιτροπής είναι και πρόεδροι, φέροντα τον διακριτικό τίτλο του «συμπότου προέδρου». Ο τίτλος αυτός επεκράτησε εξ αρχής έναντι του τετριμμένου «συντρόφου» διότι ο όρος αυτός τα τελευταία τριάντα χρόνια κατέστη ταυτόσημος της «μάσας». Άλλωστε, συνδετικός κρίκος της σέχτας είναι η πόσις οίνου και όχι η βρώσις καθεαυτή, η οποία εν προκειμένω εκλαμβάνεται ως απλούν …έρμα. Τα δεδομένα αυτά αδυνατεί να κατανοήσεις ο Ελασσόνιος Φώλας ο οποίος, ως καταναλίσκων αενάως ανθρακούχο ύδωρ, μεταπίπτε»ι αυτομάτως στην κατηγορία των …αεριούχων προέδρων! Άλλο «σούρα», κι άλλο «ΣΟΥΡΩΤΗ»!
 • Η συστηματική καταστρατήγηση της καταστατικής ώρας προσέλευσης (12.45 μ.μ.) εκ μέρους μερίδας μελών της Επιτροπής και δη εκ των τάξεων των «νέων» προέδρων, θα αποτελέσει αντικείμενο καταστατικής αναθεώρησης, κατά τις προσεχείς οινοσυνελεύσεις. Συμπότης πρόεδρος και ιδρυτικό μέλος δήλωσε χαρακτηριστικά:      «Το ένα 15΄είναι …ακαδημαϊκό, το 30΄ας το πούμε …απομαχικό, το 45΄αντε να το πούμε …μνημονιακό, το 60΄…συγκοινωνιακό, το 75΄αλτσχαϊμερικό, το 90΄ ζαμανφουτικό! Ε, από εκεί και πέρα οι χαρακτηρισμοί αποκτούν χαρακτήρα που άπτεται της …ζωοτεχνίας και δεν συνάδουν με την ιδιότητα του συμποσιακού μέλους…»

ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΑ

Από τα κεντρικά γραφεία του «ΣΚΟΤΑΡΕΛΑΙΟΥ», επισήμου προμηθευτού παρθένου ελαιολάδου της Επιτροπής Σοφών, πληροφορηθήκαμε πως η εφετινή παραγωγή ανήλθε στα …8 κιλά, εκ των οποίων στη διάθεση του παραγωγού περιήλθον, φυσικά, μόνο 4 …ολόκληρα χιλιόγραμμα τα οποία, μάλλον, θα διατεθούν εξ ολοκλήρου για θρησκευτικούς σκοπούς (ευχέλαια, χρίσματα κ.λπ.) στην ενορία της Αγίας Παρασκευής (Μεσολόγγι). Κατόπιν αυτών των εξελίξεων, όπως καταλαβαίνει κανείς, πήγε στράφι η περυσινή διαφημιστική καμπάνια που εκπόνησε ο συμπότης πρόεδρος Συμεών, για την προώθηση του «σκοταρελαίου στην εσωτερική και διεθνή αγορά, και μάλιστα αλαδώτως και αδαπάνως! Υπάρχει και Θεός που βλέπει από ψηλά και μάλλον εχολώθη από την αχαριστία του Λαδοτσιφούτ Πασά που ήθηλε να κρατήσει το υλικό της καμπάνιας μυστικό, καταστρατηγώντας βασικές καταστατικές και ηθικές διατάξεις περί …κοινοκτημοσύνης. Έτσι, είμαστε υποχρεωμένοι, έναντι της ηθικής και της ιστορίας, να αναρτήσουμε όλες τις αφίσες της καμπάνιας, ενώ στο τέλος θέτουμε στη διάθεση του επισκέπτου του blog και τον …δεσμό (link) του YOU-TUBE όπου κανείς μπορεί να παρακολουθήσει και το σχετικό βίντεο (ΤΟ ΣΚΟΤΑΡΕΛΑΙΟ).

 

ΤΟ ΣΚΟΤΑΡΕΛΑΙΟ (βίντεο στο YOUTUBE)

http://Σχόλια 1www.youtube.com/user/makpassisis#p/a/u/0/vgJ-RKh9aHc

 

…γράφουμε ιστορία!

Advertisements

Posted in ΣΚΟΤΑΡΕΛΑΙΟ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ, Uncategorized | Με ετικέτα: , , , , , , | Leave a Comment »

ΑΠΟ ΜΑΡΤΗ …ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Posted by MAKIS στο Ιουνίου 29, 2010

 

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ

Μετά απο μια πολύμηνη απουσία αναρτήσεων στις «δεσμολογίες», λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων του προέδρου – συντηρητού του συγκεκριμένου blog, νά’μαστε και πάλι! Ήδη, από την αρχή της χρονιάς έχουν πραγματοποιηθεί 23 Οινοσυνελεύσεις της Επιτροπής Σοφών και σήμερα, 23/06/2010, πραγματοποιείται η 23η στα κεντρικά μας γραφεία της Βαρβακείου Αγοράς. Τα μέτρα του ΔΝΤ δεν μπόρεσαν να πτοήσουν την Επιτροπή μας που εφεξής επωμίζεται και το βάρος της εμψύχωσης μελών τε και φίλων, για τον εναπομείναντα …αιώνα. Θα μπορούσαμε να ελπίζουμε ότι έχουμε διασφαλίασει, τουλάχιστον, το …λαδάκι μας, αλλά τοιούτον τι φαντάζει ουτοπικόν γιατί, κατά πρώτον, οι ταγοί μας δεν άφησαν ούτε σταγόνα αφάγωτη και, κατά δεύτερον, ο σοφολαδάς συμπρόεδρός μας, άρχισε να εμφανίζει (δειλά – δειλά) μαυραγορίτικες τάσεις, επιδιώκοντας να επωφεληθεί από την κρίση.

Τα γεγονότα που συνέβησαν στο διαρρεύσαν διάστημα ήταν πάμπολλα και σημειώνουμε ενδεικτικά μερικά από αυτά.

·        Ο συμπότης πρόεδρος Συμεών των Εξαρχείων και η αυτής υψηλόττης προεδρίνα σύζυγός του Σίσυ (κατά κόσμον Αλένκα), μετέβησαν στη Σλοβενία, αφενός μεν για μία τακτική επιθεώρηση του εκεί πύργου τους, στην αψβουργιανή κομητεία τους, αφετέρου δε για τη σύσφιξη των σχέσεων του «ΔΕΣΜΟΥ» με το εκεί παράρτημά του.

 

 

·        Πριν την αναχώρηση του προεδρικού ζεύγους για την Σλοβενία πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του βιβλίου του …σουρ-όνοντος προέδρου Συμεώνος «ΟΙΚΕΙΑ ΚΑΚΑ». Σχεδόν άπασα η συμποσιακή κοινότης του «ΔΕΣΜΟΥ» ήταν παρούσα, του Λαδά και του Ψαύοντος απουσιαζόντων. Κατά την παρουσίαση και κατά τη διάρκεια του σχετικού «δρώμενου» ο …αθηνιασμένος Μπίκος εράπισεν εικονικά τον συγγραφέα διότι του υπενθύμισε …οικεία κακά. Η παρουσίαση καθαγιάστηκε με οίνον και τσίπουρον.

 

Ο ...ΑΘΗΝΙΑΣΜΕΝΟΣ ΜΠΙΚΟΣ

 

·        Κατά τις συνεδριάσεις που έλαβαν χώρα μετά την εγκατάσταση του Δ.Ν.Τ. στη χώρα μας, επιβεβαιώθηκε η ακμαιότης του φρονήματος της σέχτας και το γεγονός ότι «τα λεφτά υπάρχουν, αλλά δεν τα έχουμε (ατυχώς) εμείς»! Η πρόταση των σκληροπυρηνικών “Green Guard” περί εράνου για την αντιμετώπιση των στεγαστικών αναγκών (καταβολή ενοικίου) του αναξιοπαθούντος σοσιαλιστή Άκη έπεσε εις το κενόν, ενώ η αφαίρεση δύο μισθών από τις αποδοχές των προέδρων για την αντιμετώπιση του ελλείματος σχολιάστηκε δεόντος με την χρήση ολοκλήρου του φάσματος των διαθεσίμων μπινελικίων.

 

·        Εις την χορεία των Σοφών προστέθηκε και ο …πατριάρχης Γεώργιος, παλαιός … «σμήναρχος» της «Μελισσοκομικής» και πρώην Γ.Γ. του σεπτού μας Υπουργείου, πνευματικός πατήρ του «μελισσάρχου» Μπίκου. Η παρουσία του και το κύρος του επέτρεψαναν στον οίκο «MUSTUM & MUST» να αναβαθμίσει – ενωρίτερα απ’ ότι αναμενόταν – την οινοληπτική ικανότητα του «ΔΕΣΜΟΥ», από την κατηγορία «γιοματάρι» στην κατηγορία …«πεπαλαιωμένο»! Κατά την ίδια περίοδο ο οίκος αξιολόγησης λεσχών “NULS & MULES” υποβάθμιζε την αντίπαλη λέσχη «Bilderberg» από την κατηγορία των «γάτων» στην κατηγορία των «πάτων» ως περιλαμβάνουσα πληθώρα προσώπων από τις τάξεις εκείνες που μάς έρριξαν στα σαγόνια του καρχαρία (βλ. λίστα Bilderberg 2009Bilderberg Meetings-List 2009)

 

Το Εθνικό Λησταρχείο

 

·     Το ιδρυτικό μέλος του fan club «ΔΕΣΜΟΣ» και αναλυτής της Ψοφοκλέους Γεώργιος ο Άγριος ή Στρονγκ, μετά από δολιχοδρομία ενός έτους, κατέστη πλήρες μέλος της Επιτροπής Σοφών με πανηγυρικό τρόπο. Ελέω Ξύδη, δεν ήπιεν χολή και όξος για να καθαρίσει με τα άλογα του Γενικού Λογιστηρίου. Τώρα, ενεργών ως Κάν-ουλας, έχει διπλαρώσει τον …Καν μήπως και στρώσει το δρόμο για την καν-ονική είσπραξη του εφάπαξ και πριν αυτό πετάξει με τα φτερά της μαύρης κότας ως ομόλογο!

 

·      Μετά από ευδόκιμη παραθεριστική θητεία στη Φολέγανδρο «εξεδιώχθη» – λόγω «γήρατος» – με πράσινη (ευτυχώς) βούλα, ο άνθρωπος του οιονεί Προέδρου Φώλας ο Ελασσόνιος (Folli Minor), συμπότης σε βαθμό …ελάσσονα. Ο αναλυτής Στρονγκ Καν παρατήρησε ότι ο νέος συμπότης πρόεδρος Φώλας θα αποτελέσει σταθερά συμποσιακή αξία για τον «ΔΕΣΜΟ».

 

·      Παρά την ονειδιστική – για οινοφλυγικό σωματείο -ειδικότητα του γαλατά και παρά την παγίως ετεροχρονισμένη προσέλευσή του, ο  συμπότης πρόεδρος Ιωάννης ο Γαλακτίων, με την παρουσία του στις οινοσυνάξεις, κουβαλά μαζί του τον Ησίοδο και τον Ωριγένη δεμένους με …λουκάνικα εκ Καρδίτσης. Η αριστοφανική του μανιέρα στη διήγηση ανεκδότων είναι μοναδική, αλλά – δυστυχώς – σπανίως επαναλαμβάνει τις σκαμπρόζικες ιστορίες του πάνω από …δέκα φορές!

 

·      Ό ‘Ελλην Τρισέ, Γιώργος Ντούσγος συνοδεύοντας το υποψήφιο μέλος Κώστα Λάφη (του κλαμπ Αιγείου) συμμετείχαν στην πανηγυρική συνέλευση καθ’ ην εορταζόταν η ονομαστική εορτή του Στρονγκ. Δεν ξέρω πότε σκοπεύει να αποσυρθεί, αλλά με τα νέα μέτρα τον βλέπω να φτάνει τον Ζολώτα και ακόμα δάνεια να δίνει! Ντους & Go Γιώργο, συνιστούν απαξάπαντες οι Σοφοί της Βαρβακείου.

 

 

·      Η είσοδος του ομίλου «SEA BEE» στο εφοπίστικό λόμπι του Lagoon Island τάραξε τα λιμνάζοντα νερά της ναυτιλίας και αναμένεται να αποτελέσει το έναυσμα για την έξοδο από την κρίση, όπως τουλάχιστον ισχυρίζονται έγκυροι αναλυτές. Οι νέοι καπεταναίοι, παλιοί …μούτσοι του Καπετάν Σπύρου, ακούν στα ονόματα Beekos και Barba-rossa. Το περιβόητο πάρτι επί του θωρηκτού «ΑΒΕΡΩΦ», κατά τη διάρκεια της έκθεσης «ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2010» έγινε προς τιμή τους, αλλά κάποιος λιγούρης εφοπλιστάκος παρεισέφρησε με την αρραβωνιαστικιά του και στη συνέχεια αυτοκαρφώθηκα για λόγους δημοσιότητας. Αυτή τη στιγμή έχει καθελκυστεί μόνο η ναυαρχίδα του στόλου, η θρυλική «Sea Bee”, αγορασμένη από τον παλαίμαχο εφοπλιστή Άκη. Ζητούνται ναύτες ικανοί στο τρομπάρισμα.

 

·      Η οικονομική κρίση και η έλευση του Δ.Ν.Τ. επέδρασαν, φυσικώ τω λόγω, αρνητικά και στον ευαίσθητο συμπότη πρόεδρο Ιωάννη τον Ρόδιο ή Ψαύοντα ο οποίος, ως ομολόγησε, έγινε «Τούρκος»! Μετά από αυτό, η ξαφνική και σχετικά πρόωρη αναχώρησή του για τη Ρόδο είχε επαρκή αιτιολογική βάση, μιας κι ήταν λογικό να επιθυμεί να βρίσκεται όσο γίνεται πιο κοντά στη νέα του πατρίδα. Εκεί, πέρα των αγαπημένων του ενασχολήσεων (κηπουρική, κολύμβηση, …παρενόχληση) ανακάλυψε και την ποίηση, σοφώς δε ποιών απέστειλε τα πρωτόλειά του στο μέντορά του Μπίκον. Ο τελευταίος, προκειμένου να ενθαρρύνει τον ντεπυντάντ ποιητή στις νέες του αναζητήσεις, μου εζήτησε την δημοσίευσή τους στις desmologies, όπερ και εγένετο:

 

Ιωάννου του Ροδίου ή Ψαύοντος

ΜΑΥΡΑ ΜΑΝΤΑΤΑ ΟΜΠΡΟΣ ΜΑΣ

 

Βάλαμε λύκους στο μαντρί

αλπούδες στο κοτέτσι,

και μεις βαθιά ξαπλώσαμε

σε πράσινα λιβάδια.

 

Τρώνε οι λύκοι στο μαντρί

οι αλπούδες στο κοτέτσι,

ξυπνάμ’ λιγάκι και εμείς

κι όλα καλά τα λέμε.

 

Χτυπούν κουδούνια στο μαντρί

κι οι κότες φτερουγάνε,

ξυπνάμε εμείς για τα καλά

μας φάγανε το βιός μας,

μαύρα μαντάτα ομπρός μας.

 

(Παρενοχλητου του Επωνύμου)

 

Ο ποιητής φέρει ακεραία την ευθύνη των γραφομένων του. Πάντως εγώ ψηφίζω μονοκούκι …παρενόχληση! ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ…

Posted in ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ | Με ετικέτα: , , , | Leave a Comment »

ΣΤΗ ΦΩΛΙΑ ΤΟΥ ΜΠΟΥΦΟΥ

Posted by MAKIS στο Ιανουαρίου 21, 2010

    

Δια χειρός Μπίκου-01

ΣΤΗ ΦΩΛΙΑ ΤΟΥ ΜΠΟΥΦΟΥ    

Εάν ο Προμηθέας, πριν γίνει …δεσμώτης, είχε γνωρίσει τον «ΔΕΣΜΟ» – και ήταν αρκούντως …προμηθεύς – μάλλον θα είχε αποφύγει να δωρίσει τη φωτιά στους ανθρώπους, ενώ θα είχε αποτρέψει και τον Ήφαιστο από το να κατασκευάσει και να κληροδοτήσει – μέσω του συναδέλφου του Αριστείδη – «τάγηνον» εις τον κωμαστήν…Μπίκον όστις, προς χάρι των συμποτών του προέδρων, έτηγάνησε τη μισή παραγωγή μπακαλιάρου της Νορβηγίας!    

Η εξολόθρευση του μπακαλιάρου έλαβε χώρα στη «Φωλιά του Μπίκου», γνωστή και ως ταβέρνα «Το Γρέζι», την 13η μηνός Ιανουαρίου (22α μηνός Γαμηλιώνος του αττικού έτους) ή (εφεξής) μηνός …Μπακαλιαριώνος του κρασοποτηρίου έτους 2010, κατά τη 2η οινοσυνέλευση του έτους αυτού. Συμμετείχε άπασα η συμποσιακή σέχτα «ΔΕΣΜΟΣ» και σύσσωμος ο κώμος του «Fan Club» τών Σοφών. Εκ των ών ουκ άνευ ήταν η παρουσία των δύο νέων μελών τού «ΔΕΣΜΟΥ», της ντεπιτάντ Μαρίας, αδελφής Μπίκου, και της ηρωικής καπετάνισσας Βάσως, συζύγου του συμπότου Θαλασσόλυκου Σπυρίδωνος. Άνευ αυτών οι μπακαλιάροι θα ετηγανίζοντο, τουλάχιστον, έως την …Τσικνοπέμπτη ή θα είχαν μετεμψυχωθεί σε …σολόδερμα! Η ανεκτίμητη (και συγκινητική άμα) συνεισφορά τους ίσως αποτελέσει αφορμή για τη θέσπιση ειδικής τιμητικής διάκρισης ( «Το Μεγάλο Τηγάνι») εις το εγγύς μέλλον.    

Θα πρέπει, ωσαύτως, να εξαρθεί και η συμβολή των λοιπών μελών του θύλεος σκέλους της συμποσιακής προεδρίας, όπως:    

 • τής πριγκίπισσας (α-πα-πα) Σίσσυ η οποία υπερβαίνουσα την αψβουργιακή της κουλτούρα προετοίμασε δύο παραλλαγές σκορδαλιάς και ετοιμάζεται πλέον για τη λήψη του σχετικού μάστερ,
 • της Μεγάλης Αικατερίνης των Μεταξοσκωλήκων, ήτις προσήνεγκεν εμπνευσμένον πλακούντα εκ χόρτων, εν σοφία ποιηθέντα και ταχέως εξαφανισθέντα
 • και τέλος την αφανή Λίτσα (του Περικλέους, βεβαίως βεβαίως) η οποία μας έστειλε ένα φανταστικό οκτάποδα  από το …Γκουαντάναμο όπου εκτίει τους τελευταίους μήνες τής εργασιακής της καταδίκης.

  Σύμφωνα με τα όσα προέβλεπε η ημερήσια διάταξη τής οινοσυνέλευσης, εκόπη και η πίτα των Σοφών μέσα σε κλίμα ενθουσιασμού, το δε φλουρί έπεσε στο Άκη τον Ανθοφόρο συνοδευόμενο από τις ευχές όλων για μια χαρούμενη χρονιά, γεμάτη υγεία και ξέχειλη οίνου. Φυσικά, η παρουσία του νεοπαππού Βάρβαρου προδιέγραφε και το μουσικό ρεπερτόριο. Η γνωστή μας «κότα» ξαναπέταξε στους αιθέρες, σαν την … «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ», αρνούμενη να προσγειωθεί προτού η Δάφνη μετουσιωθεί σε …Δαφνί!   

Ο σοφός σ.π. Αθανάσιος, ος τα πάντα εν σοφία εποίησε, είχε μεριμνήσει και για τον ανάλογο στολισμό του χώρου, όπως εμφαίνεται στο φωτογραφικό υλικό που παρατίθεται, έργο του μαιτρ Αριστείδου του 2ου, ο οποίος κατάφερε να εμφανισθεί κατά τις μεταμεσημβρινές ώρες. Αφανής συμποσιακός ήρως ο καπετάν Σπύρος.  

    

 Περιττό να λεχθεί πως το λάδι που χρησιμοποιήθηκε για το τηγάνισμα των μπακαλιάρων ήταν το διεθνώς γνωστό brand name “SKOTARELAIO” της κατηγορίας «Μάρκος Μπότσαρης»! Εκ των στρατηγικών αποθεμάτων του Μπίκου, φυσικά!   

    

Διά χειρός Μπίκου-02

    

Δεσμώτες του μπακαλιάρου

Διά χειρός Μπίκου-03

    

Ο παραγωγός του "ΣΚΟΤΑΡΕΛΑΙΟΥ" και ο ...ελεεινός προαγωγός του προϊόντος

Ο Περικλής λίγο μετά τον ...Επιτάφιο του Μπακαλιάρου

    

Ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας τής "μαύρης κότας"

    

Ιωάννης ο Ρόδιος (τι έχεις Γιάννη;)

    

Η πριγκίπισσα των Αψβούργων Σίσσυ: Master of Science in Scordalia

    

Οι τρεις Προεδρίνες: Αλένκα, Βάσω και Μαρία

Σε περιμένω μην αργείς κάτω στην παραλία

      

Οι πότες της Τεθλασμένης Τραπέζης

 

Posted in ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ | Με ετικέτα: , , , , | Leave a Comment »

ΣΤΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ 2009

Posted by MAKIS στο Ιανουαρίου 6, 2010

   

 
 
 

   

Οι Σοφοί της Ορθογωνίου Τραπέζης

  

ΣΤΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ 2009  

Με την τελευταία οινοσυνέλευση που έγινε στα κεντρικά γραφεία του «ΔΕΣΜΟΥ» (Παπανδρέου, Βαρβάκειος Αγορά) στις 29/12/2009, έκλεισε μια χρονιά που χαρακτηρίστηκε ως μεστή …μούστου (ζυμωθέντος) και …δεσμοϊστορικών αλλαγών όπως ήταν η καθιέρωση του λογοτύπου και του σήματος της Επιτροπής Σοφών, η περαιτέρω συμπλήρωση του καταστατικού, η φιλοτέχνηση και έγκριση του σήματος του Fan Club, η διεύρυνση του προεδρείου και τέλος, η προώθηση του Σκοταρελαίου ως του επισήμου (…επί του παρόντος) ελαιολάδου της σέχτας των σοφών.  

Το σήμα του Fan Club

  

Με την πρώτη διεύρυνση του προεδρείου, που έγινε στην ιστορική οινοσυνέλυση της 18ης Νοεμβρίου, στην Κληματαριά, η Αλένκα της Σλοβενίας (συντρόφισσα Boronica στον I.R.A) έγινε η πρώτη γυναίκα συμπότης πρόεδρος της σέχτας, για να ακολουθήσει ένα μήνα αργότερα η επίσης παλιά συντρόφισα του Ι.Ρ.Α. Αικατερίνη των Μεταξοσκωλήκων μετά του ντεμπυντάντ συμπότου προέδρου Big Ba Ba. Ενδιαμέσως, στην εν Βαρβακείω Οινοσυνέλευση της 22ας Δεκεμβρίου, το Fαn Club εκοσμήθη με την παρουσία του συμπότου αδερφού (σ.α.) Άκη του Ανθοφόρου που συνόδευε την πρόεδρο και σύζυγό του Ελένη. Μία συνεδρίαση νωρίτερα, στις 16 Δεκεμβρίου, ενεφανίσθη ο …αυστριακός πρίγκηψ Παπ, άνευ της δουκίσσης τής Ακράτας Αναστασίας την οποίαν υποσχέθκε να παρουσιάσει στο προεδρείο κατά το νέο έτος. Εικάζω πως το έργον αυτό θα επωμισθεί μάλλον ο νεοπαππούς Στρογκ, ακόμα και αν χρειαστεί να μετέλθει βαρβάρων μέσων!  

Στην τελευταία συνάντηση του 2009, έλαμψε διά της απουσίας του ο Νικόλαος των Αεισπάργων Παρειών, καθότι είχε μεταβεί εις τα μεσολογγίτικα βιλαέτια του για να επιμεληθεί της συγκομιδής και έκθλιψης του ελαιοκάρπου. Η εφετεινή παραγωγή του είναι ικανή να λαδώσει ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και να περισσέψει έλαιο για όλους τους χαλβάδες των μελλοντικών μας συνελεύσεων. Παρά ταύτα εξακολουθεί να συνδέει την τιμή του προϊόντος με τον χρυσό. Αισθητή, ομοίως, και η δικαιολογημένη απουσία του συνετού σ.π. Περικλέους όστις είχε μεταβεί εις το παρά τη Τριπόλει θερινό του ανάκτορο, στα πλαίσια μιας τακτικής επιθεώρησης.  

Η παρουσία του συμποσιακού ζεύγους προέδρων Αικατερίνης και Γεωργίου, καθώς και των  διακεκριμένων μελών του Fan Club, Λαζάρου της Παλινορθώσεως, Ευαγγέλου του Συναδελφόθεου και Αριστείδου του Δευτέρου, έδωσε ένα ξεχωριστό τόνο στο πανηγυρικό κλείσιμο της χονιάς. Δικαιούται ιδιαίτερης μνείας και επαίνων, η καλλιτεχνική εργασία του Αριστείδου του Β΄στην φωτογράφηση των συμποτών προέδρων και της οινοσυνέλευσης. Το υλικό αυτό παρατίθεται πιο κάτω:  

Η Επιτροπή Σοφών στο κατώφλι του 2010

  

   

Το ζεύγος συμποτών προέδρων Αλένκας και Συμεώνος

  

Ο σ.π. Αντώνιος των Καλαβρύτων

  

Ο σ.π. Big Ba Ba σε στιγμές ...άνυδρου διαλογισμού

  

Ο Λάζαρος ανοίγεται στον ...Τρίτο Κόσμο

  

Ο σ.π. Ιωάννης ο Ρόδιος παρενοχλών την ...αλκοόλη του κρασοπότηρου

  

Η σ.π. Αικατερίνη ολίγον πριν τον τετραγωνισμό του κύκλου

  

Ο σ.π. Θαλασσόλυκος Σπυρίδων αναζητών ...φάρο!

  

Οι σ.π. Συμεών και Αθανάσιος (σκηνές από το Μάπετ Σόου)

  

Οι Σοφοί της Βαρβακείου

  

Posted in ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ | Με ετικέτα: , , , , , | Leave a Comment »

Η ΕΝ ΒΑΡΒΑΚΕΙΩ 3η ΟΙΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Posted by MAKIS στο Δεκέμβριος 31, 2009

 

ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΣ ΑΓΟΡΑ

Τα Κεντρικά Γραφεία του ΔΕΣΜΟΥ

Η ΕΝ ΒΑΡΒΑΚΕΙΩ 3η ΟΙΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

  

Η Τρίτη χειμερινή οινοσυνέλευση του «ΔΕΣΜΟΥ» έγινε την 11η  Νοεμβρίου, εν πλήρει απαρτία, εις τα κεντρικά γραφεία τής σέχτας τών σοφών εν τη Βαρβακείω Αγορά. Η συνέλευση αυτή κατεγράφη ως «η σύνοδος των επτά σοφών» ένεκα τής παρουσίας και των επτά τακτικών συμποτών προέδρων: Αθσνσσίου, Αντωνίου, Ιωάννου, Νικολάου, Περικλέους, Σπυρίδωνος και Συμεώνος οι οποίοι εφεξής θα φέρουν συλλήβδην τον διακριτικόν τίτλο «Οι 7 Σοφοί της Βαρβακείου» και κατ’ οικονομίαν, οι «Επτά Σοφοί». Εκφράσθηκαν οι φόβοι πως ο συμπότης πρόεδρος Γεώργιος ο Βάρβαρος κινδυνεύει να περιπέσει εις την χορεία των σοφιστών, εάν συνεχίσει επί μακρόν την παρελκυστική τακτική του, σε ότι αφορά την συνταξιοδότησή του. Οι από καιρού εις καιρόν εμφανιζόμενοι εις τας συνελεύσεις σοφοί θα αποκαλούνται «διάττοντες σοφοί». Εξεταστέον εάν θα έχουν προσβαση εις τον …χαλβάν.

 Εκ τών Επτά Σοφών, ο των Αεισπάργων Παρειών θα αποκαλείται εφεξής και …«σοφολαδάς», διότι κατάφερε να εκποιήσει τα αποθέματα ελαιολάδου τής μεταεπαναστατικής Αιτωλοακαρνανίας εις τον BeeBee, έναντι του ποσπύ των δύο €!!! Ο τελευταίος, εν τη απείρω μεγαθυμία του, εθεώρησε την καθορισθείσα τιμή εξόχως …τιμητική, εν σχέσει με την ιστορική αξία τού προϊόντος, ιδιαιτέρως, εάν αναλογισθεί κανείς, πως με το ίδιο ελαιόλαδο έκαναν ευχέλαιο στην Αγία Λαύρα και μνημόσυνο στον Μάρκο Μπότσαρη. Ο Ιωάννης ο Ρόδιος ανέλαβε το καθήκον να διερευνήσει την πιθανότητα ανάμειξης της συγκεκριμένης παρτίδας με το ελαιόλαδο που ευρέθη σε αμφορείς του ναυαγίου της Κυρήνειας. Με αυτή την δικαιοπραξία, ο σοφολαδάς Νικόλαος είχε ήδη εξασφαλίσει, τουλάχιστον, έξη «κίτρινους μπούφους» …ασάλιωτους, αλλά διεσώθη όταν έρριξε στην τράπεζα των εδεσμάτων (και διαπραγματεύσεων, εν τω άμα) την …από μηχανής ριβανή, προσφορά του αντεπιστέλλοντος …τηλεπότου σοφού Αντωνίου του Ριβανέως. Όπως μάθαμε εκ Παρισίων, το μουσείο κερίνων ομοιωμάτων της μαντάμ Τισσώ, σχεδιάζει τό στήσιμο ομοιώματος του σοφολαδά, παραπλεύρως εκείνου του …Σκρούτζ Μc Ντακ. Το κερί θα είναι δωρεά του Bee Bee.

  Η οινοσυνέλευση, ασχοληθείσα – μεταξύ ρεβιθίων και ριβανής -με την ανάλυση της τρέχουσας πολιτικής κατάστασης, και αφού ευχήθηκε «στα τσακίδια» και στους τρεις υποψήφιους για την αρχηγία της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κατέληξε στο δυσοίωνο συμπέρασμα πως θα κληθούμε να σφίξουμε και πάλι τις ζώνες, από εκείνους που τις διατηρούν μονίμως χαλαρές, ανεξατήτως «ιδεολογικής» προέλευσης. Το μασάν εστί κρείττον του νηστεύειν.

 

ΣΚΟΤΑΡΕΛΑΙΟ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 ΛΤ

Posted in ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ | Με ετικέτα: , , , , , , , | Leave a Comment »

H 2α ΕΝ ΚΛΗΜΑΤΑΡΙΑ ΟΙΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Posted by MAKIS στο Δεκέμβριος 31, 2009

 

DIONYSOS

Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΝ ΚΛΗΜΑΤΑΡΙΑ ΟΙΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  

 

            Σε ήρεμο κλίμα – και μόλις με ένα …μπουφόρ αναταράξεις – διεξήχθη, την 4η Νοεμβρίου τού κρασοποτηρίου έτους 2009, η 2η χειμερινή συνέλευση τής Επιτροπής Σοφών εν Κληματαριά, με δικαιολογημένη την απουσία του Θαλασσόλυκου και τού Αντωνίου τών Καλαβρύτων. Ο Νικόλαος των Αεισπάργων Παρειών προσήλθε εις την συνεδρίαση, με την κεκτημένη καθυστέρησή του, και είχε τη τιμή να είναι ο πρώτος που ετιμωρήθη με το πρόστιμο τών 5 €, για το ατόπημα τής μη ανάρτησης τής «κρασοποτηρούσης γλαυκός» εις την περιβολή του. Εγλύτωσε δε και την λήψη τού πρώτου κίτρινου μπούφου, εις την ιστορία του «ΔΕΣΜΟΥ», μιας και η σχετική κάρτα ευρίσκεται εισέτι στο στάδιο τής εκπόνησης.   Το ατόπημά του, ειδεχθές κατά την άποψη ενίων προέδρων, συνίστατο εις την εκχώρησης τού σήματος του εις έτερον πρόσωπον. Είναι γεγονός πως το ιλιγγιώδες τού ποσού συνετάραξεν τον πτωχόν, πλην τίμιο, σοφόν που κατέστη, ως εκ τούτου, «Δεσμώτης τού Ιλίγγου». Ο τιμωρηθείς σοφός, μετ’ ου πολύ, συνήλθε και μετα την καταβρόχθιση ικανού αριθμού βλωμών, επέρασε στην αντεπίθεση απειλώντας, εμμέσως πλην σαφώς, πως θα μετακυλήσει το πρόστιμο εις την τιμή τού ελαιολάδου ούτινος τυγχάνει μεγαλοπαραγωγός. Εν τω πλαισίω αυτώ, προειδοποίησε την επιτροπή ότι πλή τού ελαίου θα χρεώνει τα λευκοσιδηρά δοχεία μεταφοράς, την μεταφορά, την έκθλιψη και τις ζημίες εκ των μη παραγωγικών περιόδων τής παρενιαυτοφορίας. Ο Συμεών τών Εξαρχείων, προφανώς όχι για να βάλει λάδι στη φωτιά, εδήλωσε πως αρνείται να πληρώσει την συσκευασία, θεωρώντας ότι η αξία της, κατά παγκόσμια και προαιώνια πρακτική, ενσωματώνεται στην τιμή τού προϊόντος, ενώ αξίωσε και εύλογη έκπτωση κατά το ποσοστό τών στερεών υλών, αναποφεύκτως υψηλών, λόγω του μη φιλτραρίσματος του ελαίου. Μεγαλοψύχως δε φερόμενος δεν έκανε νύξη περί του μη αποδιδομένου ΦΠΑ και την ενδεχόμενη δυνατότητα καταμερισμού τής ωφέλειας. Προς επίρρωσιν τών δηλώσεών του ορκίστηκε στην Παναγία την Ελαιούσα, προστάτιδα των ελαιοπαραγωγών τής Αιτωλοακαρνανίας. Ο μεγαλοπαραγωγός ηύρε συμπαράσταση μόνο εις το πρόσωπο τού μειλιχίου συμπότου προέδρου Περικλέους όστις εδήλωσε πως «αγοράζει το προϊόν στην τιμή του ανωφλίου», προκειμένου να στηρίξει την χειμαζόμενη δημοσιο-υπαλληλική αγροτιά. Τελικά η συζήτηση αναβλήθηκε για την επόμενη συνέλευση, υπό την προϋπόθεση τής παρουσίας του ειδικού, λόγω θητείας στην «Ελαιουργική», Γεωργίου τού Βαρβάρου. Ο Ιωάννης ο Ρόδιος εζήτησε από τον ελαιοπαραγωγό δειγματισμό τού προϊόντος, προκειμένου να αποφανθεί εκ τού ασφαλούς. Η ποσότητα τού δείγματος θα οριστεί από την υποεπιτροπή «λαδώματος» (υπό την καλή έννοια) τού «ΔΕΣΜΟΥ». Το δείγμα δεν μπορεί να υπερβαίνει τον …ένα τενεκέ ανά Πρόεδρο! Μετά ταύτα εισήλθαμε στα θέματα τής ημερήσιας διάταξης:

 

 • Εγένοντο οι σχετικές παρατηρήσεις επί τού ανακτηθέντος προσχεδίου τού «μπούφου» και συναποφασίστηκε μια περαιτέρω …μπουφοποίησή του, διότι έδειχνε ελαφρώς …light, σε βαθμό παρεξηγήσιμο. Ο Bee-Bee ανέλαβε αγογγύστως να επιληφθεί τού θέματος και το τελικό σχέδιο τού «μπούφου» παρουσιάζεται, σε πρώτη παγκόσμια ανάρτηση, πιο κάτω.

Ο ΔΕΣΜΙΟΣ ΜΠΟΥΦΟΣ

 • Αποφασίστηκε πώς η απονομή του «μπούφου» δεν  συνεπάγεται την κατάργηση τής απονομής «γλαυκών», όπως προβλεπόταν στο αρχικό σχέδιο τού σχετικού άρθρου το οποίο εχαρακτηρίσθη, στο σημείο αυτό, ως ιδιαιτέρως επαχθές.
 • Το Σκοτάρειον Άγος, τουτέστιν η εκχώρηση εκ μέλους τινός τού προσωπικού του σήματος εις έτερα πρόσωπα, έτι και συγγενικά, επισύρει πλην τού προστίμου τών 5 €, τρείς κίτρινους μπούφους ταυτοχρόνως και στέρηση χαλβά για μία τουλάχιστον συνεδρίαση.
 • Ο αριθμός των επιδεικνυομένων κιτρίνων μπούφων ανά συνεδρίαση θα αποτελεί την λεγόμενη «Κλίμακα Μπουφόρ», ήτις θα καταδεικνύει αναλόγως το ήρεμον ή το ταραχώδες εκάστης συνεδρίασης.
 • Ο «ΔΕΣΜΟΣ» χαρακτηρίζεται από τη φύση του ως «Σωματείον Κερδοσκωπτικού Χαρακτήρα» και ως τοιούτον θα κσταχωριστεί στο Τσιπουριδικείο.
 • Σχέδιο κάρτας «Κίτρινου Μπούφου» παρουσιάζεται κατωτέρω:

ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΜΠΟΥΦΟΣ

  

ΑΚΡΟΚΕΡΑΜΟΣ

Posted in Uncategorized | Με ετικέτα: , , , , , , , | Leave a Comment »

Η 1η ΟΙΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΛΗΜΑΤΑΡΙΑΣ

Posted by MAKIS στο Δεκέμβριος 31, 2009

 

 

Η 1η ΟΙΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΛΗΜΑΤΑΡΙΑΣ

 

Η 2η Οινοσυνέλευση τής Επιτροπής Σοφών, της οινοπνευματικής περιόδου 2009 – 2010, έλαβε χώρα την 27η Οκτωβρίου, εις το παρά τη Πλατεία Θεάτρω κείμενον (οινο) πνευματικο ίδρυμα «ΚΛΗΜΑΤΑΡΙΑ», κατόπιν εισηγήσεως τού Σοφού Συμπότου Προέδρου Μπίκου και σχετικής διερεύνησης τού χώρου υπό τού ιδίου. Η επιμονή τού συμπότου μας Προέδρου για εναλλαγή τών χώρων τών συνεδριάσεων τής Δ.Ε.Σ.Μ.Ο.Σ., αιτιολογημένη τόσο για λόγους ασφαλείας τής σέχτας, όσο και για λόγους αποφυγής τριβών, εκ τού συχνού συγχρωτισμού της με όμορες οργανώσεις (αμφιβόλου επαναστατικότητος), εδικαιώθη πλήρως., όπως καταγράφεται και στα τηρηθέντα πρακτικά. 

Η Οινοσυνέλευση είχε πανηγυρικό και καταστατικό χαρακτήρα άμα, αφ’ ενός μεν λόγω τής Εθνικής Επετείου, αφ’ ετέρου δε λόγω τής εγκαινίασης τού νέου συνεδριακού χώρου, όστις ενεκρίθη ασπροπατικώς και ομοφώνως. Συμμετείχαν τα ιδρυτικά μέλη Αθανάσιος τών Μελισσών, Συμεών των Εξαρχείων, Αντώνιος των Καλαβρύτων, Ιωάννης ο Ρόδιος (ο και Ψαύων αποκαλούμενος) και Σπυρίδων ο Θαλασσόλυκος. Απουσίαζε, δικαιολογημένα, το ιδρυτικό μέλος και καταγραφεύς ανεκδότων Νικόλαος των Αεισπάργων Παρειών, όστις απέστειλε τον εμπνευσμένο χαιρετισμό: «Φ’λάξτε μ’ χαλβά, ωρέ!». Συμμετείχαν, ομοίως, ο ενζενί Πρόεδρος  Περικλής ο Μπραχάμιος και ο υποψήφιος Πρόεδρος και νεοπαππούς Γεώργιος ο Βάρβαρος. Ο τελευταίος προσήλθε με ελαφρά καθυστέρηση διότι, σύμφωνα με την  προβληθείσα αιτιολογία «είχε πάει στο καθαριστήριο τής μαύρης κότας τα φτερά»

Κατ’ αρχήν, η ολομέλεια εξέφρασε την ανησυχία της για την εφετεινή οινοπαραγωγή, ένεκα των εντόνων βροχοπτώσεων τού Σεπτεμβρίου. Λόγω της μελαγχολικής φύσεως τού θέματος, το πρώτο λίτρο οίνου κατηναλώθη αβλεπί, αν και για τον γράφοντα – τα σχετικά υγρά – μονίμως πηγαίνουν  …αβλεπί. Η ύπαρξη περισσείας αποθεμάτων τής προηγουμένης περιόδου διασκέδασε – εν τινι μέτρω – τις ανησυχίες τών σοφών συμποσιαζομένων και έδωσε ένα τόνο συγκρατημένης αισιοδοξίας, ενώ κοινή ήταν η διαπίστωση περί τής χαμηλής, εν γένει, ποιότητος τού εν ταβέρναις και εστιατορίοις προσφερομένου «χύμα», ήτις απεδόθη – κατά κύριο λόγο – στην καρμιριά και, δευτερευόντως, στην άγνοια ή αδιαφορία τών καπήλων. Η δεύτερη διαπίστωση επέσυρε την χοή του δευτέρου λίτρου, χωρίς εν τούτοις να λυτρώσει την συνέλευση. Εν συνεχεία και αφού προηγήθησαν οι ευγενικές φιλοφρονήσεις του Βαρβάρου προς την ευειδή εξ  Ίμβρου ιδιοκτήτρια τού περί ου ο λόγος πνευματικού κέντρου, ανεπτύχθησαν τα θέματα τής ημερήσιας διάταξης τα οποία, όπως πάντα, βρήκαν την σοφή επίλυσή τους:

 • Επιβεβαιώθηκε ο επαναστατικός χαρακτήρας τής Επιτροπής αφού ιδρυτικά μέλη της συμμετείχαν στους πυρήνες των τσιπουρομαρξιστών και στον εξτρεμιστικό I.R.A. (Instant Refene Assosiation). Η συνεργασία μέ όμορες οινοπνευματικά οργανώσεις θα μελετηθεί εν καιρώ τω δέοντι.
 • Εγένετο ομοφώνως αποδεκτό το προσχέδιο τού «Μπούφου», το οποίο παρουσίασε με τη γνωστή του σεμνότητας ο Αθανάσις τών Μελισσών ( Bee-Bee, χάριν συντομίας). Ωσαύτως απεφασίσθη η καθιέρωση τού «Κίτρινου Μπούφου», όστις θα επιβάλλεται ως ποινή, κατ’ αντιστοιχία προς την «κίτρινη κάρτα», για ηπίας μορφής παρεκκλίσεις κάθε είδους, όπως αυτές θα προσδιορισθούν επακριβώς σε επόμενες οινοσυνελεύσεις του «ΔΕΣΜΟΥ».
 • Με την συμπλήρωση πέντε (5) κιτρίνων μπούφων, ο εν πολλοίς μπούφοις περιπεσών σοφός, υποχρεούται εις την παράθεση γεύματος εις τα τακτικά μέλη, από τούδε και στο εξής αποκαλούμενον «μπουφέ». Τιμής ένεκεν, ο Bee Bee λαμβάνει τον πρώτο κίτρινο μπούφο, διότι εξέχασε το προσχέδιο τού μπούφου εις την συμποσιακή τράπεζα τής Κληματαριάς. Οι «τιμητικοί» κίτρινοι μπούφοι δεν υπολογίζονται εις τους προβλεπόμενους πέντε για την παράθεση «μπουφέ». Σημειολογικά οι συμμετέχοντες σε μπουφέ, προσέρχονται με επίσημη ένδυση το …μπουφάν.

Posted in ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ | Με ετικέτα: , , , , , | Leave a Comment »

ΚΑΙ ΕΞΩ ΠΑΜΕ ΚΑΛΑ

Posted by MAKIS στο Δεκέμβριος 30, 2009

 

Ο  Δ.Ε.Σ.Μ.Ο.Σ.  ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

    .

Την προώθηση τής σέχτας στο εξωτερικό ανέλαβε ο διαφημιστικός οργανισμός «F&G» (Fathers & Grandfathers), ενώ η διάσημη, και γνωστή για το φιλανθρωπικό της έργο, ηθοποιός Angelina Jolie ηγείται, αυτοπροσώπως και αδαπάνως, μιας διαφημιστικής καμπάνιας που ευρίσκεται σε εξέλιξη διεθνώς. Η Αντζελίνα είναι μέλος του Fan Club εξωτερικού. Το φωτογραφικό υλικό που παραθέτουμε, στοιχειοθετεί τα γραφόμενά μας.

 

 A.JOLIE, Fun Club Εξωτερικού

Αφίσα Δεσμού στο εξωτερικό

 

Αφίσα Δεσμού στο Χάρλεμ! Αφίσα Δεσμού στο Χάρλεμ!

.

Posted in ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ | Με ετικέτα: , , , , | Leave a Comment »

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Posted by MAKIS στο Δεκέμβριος 30, 2009

 

Δ.Ε.Σ.Μ.Ο.Σ.: Η σταθερή αξία

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

Κατά την πρώτη επίσημη συνεδρίαση τής Επιτροπής Σοφών για την χειμερινή περίοδο 2009 – 2010, που έγινε στα εν τη Βαρβακείω Αγορά στεγαζόμενα κεντρικά της γραφεία, την 21η Οκτωβρίου τού κρασοποτηρίου έτους 2009 και αφού ελήφθησαν υπόψη οι σοφές εισηγήσεις απάντων τών προέδρων, αποφασίστηκαν τα παρακάτω για την συμπλήρωση τού καταστατικού τής Δ.Ε.Σ.Μ.Ο.Σ. : 

 • Τα μέλη υποχρεούνται να προσέρχονται στις συνεδριάσεις φεροντα απαραιτήτως το διακριτικό σήμα (κονκάρδα) τής σέχτας ,σε εμφανές σημείο τής περιβολής τους. Σε αντίθετη περίπτωση υποχρεούνται στην καταβολή τού ποσού τών 5 €, στο ταμείο τής Επιτροπής. Ως θησαυροφύλαξ ορίζεται ο συμπότης πρόεδρος Μπίκος έως την ημέρα που θα παύσει να είναι λαμπίκος, οπότε και θα τού απονεμηθεί ο πρώτος «Μπούφος», κατά τα αναφερόμενα στο επόμενο άρθρο.
 • Με την συμπλήρωση δύο συνταξιοληπτικών ετών, από της ιδρύσεως τής σέχτας ΔΕΣΜΟΣ και εντεύθεν, απονέμεται αυτοδικαίως στα μέλη μας η «Αργυρά Γλαυξ», ως ένδειξη ευδοκίμου κρασοποτηριακής θητείας, υπό τον όρο τής κανονικής συμμετοχής στις τακτικές συνεδριάσεις. Απουσίες δικαιολογούνται μόνο στην περίπτωση τής αυτόφωρης κράτησης, λόγω σεξουαλικών παρενοχλήσεων, και λοιπών περιπτώσεων που ρητώς θα οριστούν σε επόμενες συνεδριάσεις. Με την συμπλήρωση τριών αργυρών γλαυκών και εφόσον το μέλος δεν έχει βγάλει τη …χρυσή, τού απονέμεται η «Χρυσή Γλαυξ». Από τής χορογήσεως τής χρυσής γλαυκός και εκείθεν οι «αργυρές» χορηγούνται σε ετήσια βάση. Η σέχτα δεν σκοπεύει να έρθει σε επαφή με τον Άγιο Πέτρο για την αναγνώριση των ευσήμων και στον επέκεινα κόσμον.
 • Η απονομή των γλαυκών διακόπτεται αυτομάτως και αντ’ αυτών απονέμεται ο αντίστοιχος «Μπούφος» (αργυρός ή χρυσός), κατά τα αντίστοιχα ως άνω χρονικά διαστήματα, αφ’ ης στιγμής το μέλος εμφανίσει προκεχωρημένα συμπτώματα …άνοιας ή αλλαξοπιστήσει, κατά συρροήνμ σε έτερα πλην τού οίνου ποτά. Λόγω τής ιδιαιτέρας βαρύτητας μιας τοιαύτης απονομής, τών θεμάτων αυτών επιλαμβάνεται τριμελής επιτροπή σοφών, η οποία αποφασίζει ομοφώνως, και η οποία εξεξής θα φέρει τον διακριτικό τίτλο «ΡΕ.Π.Π.Α.» (Ρε Πούστη, Πάλι Αλτσχάϊμερ;).
 • Στις ειδικές περιπτώσεις που το σοφό μέλος αδυνατεί να μετέλθει τής οινοποσίας (χοληστερίνη κλπ) και για όσο διάστημα διαρκέσει η αποχή του, αντί των κανονικών γλαυκών, απονέμεται η «Χοληστερόεσσα Γλαυξ», κιτρίνου χρώματος.
 • Το μέλος Σκοταράς υποχρεούται να τηρεί τα Πρακτικά τών ανεκδότων εκάστης συνεδρίασης, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, ώστε να είναι σε θέση να τα μεταδίδει αυτούσια, αποφεύγοντας ούτω τη δολοφονία τους.
 • Τέλος, διευκρινίζεται στο ευρύτερο κοινό πως ο Βαρβάκειος Δ.Ε.Σ.Μ.Ο.Σ. ουδεμίαν σχέση έχει με τον Γόρδιο Δεσμό, ενώ συγγενεύει, ως ένα σημείο, με τον …μπαγόρδειο δεσμό (μπαγόρδα=κραιπαλη <ιταλ. bagordo).

Posted in ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ | Με ετικέτα: , , , , , | Leave a Comment »

Η ΚΡΑΣΟΠΟΤΗΡΟΥΣΑ ΓΛΑΥΞ

Posted by MAKIS στο Μαΐου 31, 2009

grantfather3

Την 23η Ιουνίου τού συμποσιακού έτους 2009, στο πρώτο πατάρι τού εστιατορίου «Παπανδρέου» (εν τη Βαρβακείω Αγορά), μέσα σε ενθουσιώδες κλίμα η Διευρυμένη Επιτροπή Σοφών Μείζονος Οινοπνευματικής Στάθμης (Δ..Ε.Σ.Μ.Ο.Σ.) ενέκρινε ομοφώνως και ασπροπατικώς το σήμα της, ύστερα από πρόταση τής Ξεσάλωτης Υποεπιτροπής Νηφαλίου[1]Ιδεολογικού & Οργανωτικού Σχεδιασμού (Ξ.ΥΠ.Ν.Ι.Ο.Σ.)[2], απαρτιζομένης εκ τών Μπίκου Αθανασίου και Πασσίση Συμεώνος, υπό την αμέριστη και αδιάλειπτη καλλι-τεχνική υποστήριξη τού Μπίκου Jr.. Το σήμα, η «κρασοποτηρούσα γλαυξ», σχεδιάστηκε από τον Μπίκο τον πρεσβύτερο, συνεπικουρούμενον, εν ταις ιδέαις, από τον …οξύν τω δέργματι[3] Φανόν. Η «κρασοποτηρούσα γλαυξ» έχει ήδη κατακτήσει άπασα τη συμποσιακή κοινότητα των σοφών, ενώ τείνει να γίνει το σχεδιαστικό must τής εποχής, κατά την αποκλειστική δήλωση (στις saltsinologies) τού διευθύνοντος συμβούλου τής “SCRIPTA” και σχεδιαστού T-shirts και λοιπών αξεσουάρ Billy Be (Σόλωνος 125).

desmos_logo_supreme

Στην ιστορική συνεδρίαση συμμετείχαν, πλην των μελών τής «Ξ.ΥΠ.Ν.Ι.Ο.Σ.», το ιδρυτικό μέλος Καπετάν Σπύρος και τα υποψήφια μέλη Στρογγύλης Γιώργος και Κοντάκης Περικλής. Τα ιδρυτικά μέλη Θανόπουλος Αντώνης, Βολακάκης Γιάννης και Σκοταράς Νίκος απουσίαζαν λόγω διακοπών. Εξ εγκύρων πηγών, δεν παραθερίζουν εις Αιδηψόν, Μέθανα, Υπάτην ή έτερα τριτοηλικιακά θέρετρα, αλλά στα παραθεριστικά τους καταλύματα. Το γεγονός ότι ο Σκοταράς επισκέπτεται ενίοτε τα λασπόλουτρα τής Αγίας Τριάδας Μεσολογγίου, δεν  συνδέεται με το προκεχωρημένον τής ηλικίας του, που άλλωστε δεν είναι πρόδηλον, αλλά με το ότι προσπαθεί να εντοπίσει τον κατάλληλο σημείο για τους συμπαθείς συναδέλφους του Κώστα, Χαρίλα, Αντώνη και Πάνο. Το μέλος Σκοταράς ορίζεται αντιπρόσωπος τού παραρτήματος Μεσολογγίου, υπό τον διακριτικό τίτλον Μ.Α.Σ.Α (Μόνιμος Αντιπρόσωπος Σοφών Αιτωλοακαρνανίας) και εξουσιοδοτείται για την εγγραφή νέων μελών.

Κατά την ίδια συνεδρίαση ψηφίστηκε και το πρώτο άρθρο τού καταστατικού, σύμφωνα με το οποίο άπαντα τα μέλη τής Δ.Ε.Σ.Μ.Ο.Σ. φέρουν τον τίτλον τού «Προέδρου», απαξιούντα τίτλους κατώτερους αυτού, ενώ τα αντεπιστέλοντα μέλη, καθώς και εκείνα του Fan’s Club, θα φέρουν τον τίτλο τού «Επιτίμου Προέδρου». Η συμμετοχή γυναικών δεν αποκλείεται, υπό τον όρον τής μη μετάλλαξης τής γλαυκός εις  …κίσσαν[4]!
[1] κατ’ ευφημισμόν

[2] Από την Υποεπιτροπή «Ξ.ΥΠ.Ν.Ι.Ο.Σ.» απεχώρησε ο Σκοταράς, διαφωνήσας ως προς τον τίτλο της. Η πρότασή του να διαγραφεί το «Ξεσάλωτη» και το «Ιδεολογικού» δεν έγινε αποδεκτή διότι το όργανο αυτό θα έχανε την ικμάδα του και θα υποβαθμιζόταν σε …«ΥΠ.Ν.Ο.Σ.».

[3] δέργμα, το: βλέμμα, ματιά (< αρχ. δέρκομαι = βλέπω καθαρά, αντιλαμβάνομαι

[4] κίσσα, η: καρακάξα

glb1

Posted in ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ, Uncategorized | Με ετικέτα: , , , , | Leave a Comment »