Desmologies

Διευρυμένη Επιτροπή Σοφών Μείζονος Οινοπνευματικής Στάθμης

 • Makis-Video

 • VideoClub "Λαϊς"

 • JUKΕΒΟΧ

  MUSIC 40's-90's

 • PPS... ποικίλης ύλης

 • ΔΕΣΜΟΥ ΒΙΒΛΟΣ

 • Για Ευήκοα Ώτα

 • Advertisements

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΕΝ ΣΟΦΙΑ

Posted by MAKIS στο Ιανουαρίου 9, 2011

 

 

 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΟΦΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΕΙΣ

Έτος 2011 και ήδη ο «ΔΕΣΜΟΣ» συμπληρώνει τρία ολόκληρα χρόνια μεστά σοφίας και οίνου. Μέσα από τα αποθέματα  αποστάγματος της σοφίας μας, μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τους μελλοντικούς σοφούς πως πέραν της ενδεχόμενης περίσσειας …λιπιδίων, τριγλυκεριδίων και χοληστερίνης ( σύμφυτα, σε κάποιο βαθμό, με τα ηλικιακο …κεκτημένο μας) η περίσσεια διάθεσης (με ποικιλία εκφάνσεων) αποτελεί το κυρίαρχο στοιχείο της σέχτας μας, σε βαθμό που ο χρόνος να αποτελεί αγαθό εν ανεπαρκεία! Ιδού και ο λόγος που ο υποφαινόμενος συμπότης πρόεδρος Συμεών, ως επιμελητής του blog «δεσμολογίες», δεν βρήκε τον απαιτούμενο χρόνο για μια άλλη «ανάρτηση» μετά από εκείνη  της 29/06/2010που ήταν και η τελευταία του 2010, παρά το γεγονός ότι πληθώρα σημαντικών γεγονότων έλαβε χώρα εν τω μεταξύ. Ας θυμηθούμε μερικά από αυτά:

 • Αθρόα εγγραφή νέων μελών στη σέχτα σοφών. Μετά από παλινδρομήσεις ορισμένων μηνών ο συμπότης πρόεδρος Στρο (νγκ)  Καν (ουλας) [απλή συνωνυμία με τον τρισκατάρατο Στρος Καν] εγκατέλειψε την χορεία του Fun Club και ενετάχθη σούμπιτος στη σέχτα κομίζων μάλιστα και τις περγαμηνές του ντεμπιτάντ παππού της ευειδεστάτης Καλυψούς. Με τις ίδιες περγαμηνές ενετάχθη …επεισοδιακά και ο Ειρηνό-πληκτος παππούς Τάκης (ή Πρέσβης, κατά Σάρρον) με υυποσχέσεις για ε[ιτραπέζια οινικά σεμινάρια. Στην κατηγορία των παππούδων ενετάχθη και το μέλος του Fun Club Λάζαρος ο οποίος σκέπτεται να απέλθει από την ενεργό δράση μόνον αφού διασφαλίσει την έκδοση του …ευρωομολόγου. Όταν λέμε ότι «βάζουμε πλάτες»,  το εννοούμε κιόλας! Όχι σαν κάτι FAUX-σοσιαλιστές – ΠΑΣΟΚους σε λα μείζονα και σοσιαλιστές σε  σε …Φω ελάσσονα – που, αντί να ενισχύσουν την εσωτερική αγορά, ξοδεύουν τις συντάξεις τους στην αλλοδαπή!
 • Αυτό δεν ισχύει για τον συμπότη πρόεδρο Μπίκο όστις μετέβη στην Κωνσταντινούπολη για εθνικοπατριωτικούς λόγους  και κυρίως για να προμηθευτεί …φθηνα φέσια με απώτερο σκοπό την οιονεί ελάφρυνσή μας από τα πραγματικά τοιαύτα που μας φόρεσε το πολιτικό σύστημα και τα οποία είναι τω όντι ασήκωτα!

 

 

ΑΣΚΕΡ ΟΙΝΙΤΣΑΡΩΝ

 

ΜΠΟΥΛΟΎΚ ...ΟΙΝΙΤΣΆΡΩΝ -1

 

Φεσωμένοι πρόεδροι

 

ΑΦΕΝΤ ΟΝΟΥΡ & ΑΦΕΝΤ ...ΦΑΝΟΥΡ

 

ΛΑΝΤΟΤΣΙΦΟΥΤ ΠΑΣΑ ΚΑΙ ΦΑΝΟΥΡ

 

ΜΠΟΥΛΟΎΚ ...ΟΙΝΙΤΣΆΡΩΝ -2

 

ΣΕΡΜΠΕΤ ΠΑΣΑ & ΓΑΛΑΤΑ ΕΦΕΝΤ

 

ΣΕΡΜΠΕΤ ΠΑΣΑ & ΑΨΜΠΟΥΡΓΚ ΧΑΝΟΥΜ

 

ΛΑΝΤΟΤΣΙΦΟΥΤ ΠΑΣΑ, ΦΑΝΟΥΡ & ΟΙΝΟΥΡ

 

Ο ΕΜΙΡ ΤΟΥ ...ΚΑΤΑΡ-Τ

 

ΜΠΑΛΟΝ ΣΚΑΡΙ ΚΑΠΙΤΑΝ ΚΑΚΟΜΙΡ

 

ΧΑΝΟΥΜ ΓΚEREK-ΜΠΟΥΡΕΚ: Δεν ανήκει στους σοφούς, αλλά καλύπτεται από την ...φιλοσοφία τους!

 • Συνεχίζοντας την καταγραφή της προσέλευσης νέων μελών στη σέχτα των σοφών, αναφέρουμε τον δια της βαμβακοσυλλεκτικής του Φώλα περισυλλεγέντα Νικόλαο Βουλγαράκη, ουδεμίαν σχέσιν ή συγγένεια έχοντα με τον βατοπεδικόν συνονόματόν του. Το περίεργο είναι ότι ο ο ίδιος ο Φώλας από του σημείου εκείνου και εντεύθεν εξηφανίσθη δια σειράν συναπτών συνεδριάσεων, γεγονός που προκάλεσε την εύλογη ανησυχία μας. Τινές αναρωτήθηκαν μήπως κάποιος εκ των συμποτών προέδρων, αγανακτισμένος από την σθεναρά υποστήριξη του απολωλότος Φώλα προς την εν γένει πολιτική τής ΔΝΤ-οϊκής κυβέρνησης, του πέταξε …φόλα!
 • Ο συγκινητικός και …συγκολλητικός (των επαφών μετά των συφοιτητών απάντων) Γιώργος Ντούσγος ενετάχθη, επί τέλους, πλήρως στην χορεία των σοφών, υποσχόμενος ενεργό δράση. Οψόμεθα.
 • Ομοίως, λίγο πριν την εκπνοή τού 2010, απεχώρησε από την …ανενεργό δράση ο συμπότης πρόεδρος Βερσάτσε, αλλά έκτοτε αγνοείται η τύχη του, σε ό,τι αφορά την παρουσία του στη σέχτα. Ελπίζεται ότι θα επανεμφανιστεί κατά τη κοπή της πίτας του «ΔΕΣΜΟΥ». Άλλωστε, τώρα που η «πίτα» έχει καταφαγωθεί πανταχόθεν, όταν βρίσκεις …πίτα (εν γένει) δεν είναι σοφόν και πρέπον να την αγνοείς. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειώσουμε, ως αξιοσημείωτο γεγονός, την έκτατη συμμετοχή σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής του συναδέλφου (και συμφοιτητού του Βερσάτσε) ,καθηγητού του Πα-Πι, Πωλ Πωλ. Η συνεδρίαση της ημέρας εκείνης περαιώθη περί την 7η μεταμεσημβρινή ώρα, γεγονός που καταγράφεται ως το συμποσιακό ρεκόρ της σέχτας. Ο συμπότης πρόεδρος Φανούρ …σιχτίρισε τον εαυτό του μέχρι να φτάσει στην εξαρχειακή …γιάφκα του.
 • Τέλος, ενετάχθη πανηγυρικώς, αλλά ευρίσκεται εισέτι στο στάδιο της προσαρμογής (jet lag) η Ζωή (ζωή νάχει) Παπαδοπούλου ή Πασιονάρια (κατά …Δαρβίνον). Η Ζωή, κατά τις πρώτες παρουσίες της προσήρχετο με υστέρηση …τριών ωρών, αλλά βαθμιαίως έχει περιορισθεί στις …δύο. Περί τον …Ιούνιο αναμένεται να …προσγειώνεται στην ώρα της.

 

Η Ζωή αγορεύουσα ...ζωηρώς!

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ

 • Μέσα στα ενδιαφέροντα γεγονότα του 2010 ήταν η μετάπτωση του συμπότου προέδρου Ιωάννη του Ψαύοντος, από την κατηγορία των τακτικών προέδρων στην κατηγορία των διαττόντων, ως εκ της μακροχρονίου απουσίας του (> 6 μηνών) εκ των συνεδριάσεων της επιτροπής, λόγω της εαρινο-θερινο-φθινοπωρινής μετοικήσεώς του στην Ρόδο. Ακόμα περιμένουμε την έγγραφη απολογία του, η οποία όμως δεν θα παραληφθεί εάν δεν συνοδεύεται από τα απαραίτητα τεκμήρια παρενόχλησης (τουλάχιστον τρία …στρινγκ και δύο ζαρτιέρες) και τις απαραίτητες ιατροδικαστικές εκθέσεις (άρθρο 14 του Καταστατικού).
 • Ηπιότερη είναι η περίπτωση του ιδρυτικού μέλους Αντωνίου της Ακράτας ο οποίος παρά την οιονεί μετεγκατάστασή του στην πατρίδα της Νάντιας, δεν παραλείπει να εμφανίζεται περιοδικώς, καίτοι ακανονίστως, σε αρκετές συνεδριάσεις.
 • Σύμφωνα με το άρθρο 1, όλα τα μέλη της Επιτροπής είναι και πρόεδροι, φέροντα τον διακριτικό τίτλο του «συμπότου προέδρου». Ο τίτλος αυτός επεκράτησε εξ αρχής έναντι του τετριμμένου «συντρόφου» διότι ο όρος αυτός τα τελευταία τριάντα χρόνια κατέστη ταυτόσημος της «μάσας». Άλλωστε, συνδετικός κρίκος της σέχτας είναι η πόσις οίνου και όχι η βρώσις καθεαυτή, η οποία εν προκειμένω εκλαμβάνεται ως απλούν …έρμα. Τα δεδομένα αυτά αδυνατεί να κατανοήσεις ο Ελασσόνιος Φώλας ο οποίος, ως καταναλίσκων αενάως ανθρακούχο ύδωρ, μεταπίπτε»ι αυτομάτως στην κατηγορία των …αεριούχων προέδρων! Άλλο «σούρα», κι άλλο «ΣΟΥΡΩΤΗ»!
 • Η συστηματική καταστρατήγηση της καταστατικής ώρας προσέλευσης (12.45 μ.μ.) εκ μέρους μερίδας μελών της Επιτροπής και δη εκ των τάξεων των «νέων» προέδρων, θα αποτελέσει αντικείμενο καταστατικής αναθεώρησης, κατά τις προσεχείς οινοσυνελεύσεις. Συμπότης πρόεδρος και ιδρυτικό μέλος δήλωσε χαρακτηριστικά:      «Το ένα 15΄είναι …ακαδημαϊκό, το 30΄ας το πούμε …απομαχικό, το 45΄αντε να το πούμε …μνημονιακό, το 60΄…συγκοινωνιακό, το 75΄αλτσχαϊμερικό, το 90΄ ζαμανφουτικό! Ε, από εκεί και πέρα οι χαρακτηρισμοί αποκτούν χαρακτήρα που άπτεται της …ζωοτεχνίας και δεν συνάδουν με την ιδιότητα του συμποσιακού μέλους…»

ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΑ

Από τα κεντρικά γραφεία του «ΣΚΟΤΑΡΕΛΑΙΟΥ», επισήμου προμηθευτού παρθένου ελαιολάδου της Επιτροπής Σοφών, πληροφορηθήκαμε πως η εφετινή παραγωγή ανήλθε στα …8 κιλά, εκ των οποίων στη διάθεση του παραγωγού περιήλθον, φυσικά, μόνο 4 …ολόκληρα χιλιόγραμμα τα οποία, μάλλον, θα διατεθούν εξ ολοκλήρου για θρησκευτικούς σκοπούς (ευχέλαια, χρίσματα κ.λπ.) στην ενορία της Αγίας Παρασκευής (Μεσολόγγι). Κατόπιν αυτών των εξελίξεων, όπως καταλαβαίνει κανείς, πήγε στράφι η περυσινή διαφημιστική καμπάνια που εκπόνησε ο συμπότης πρόεδρος Συμεών, για την προώθηση του «σκοταρελαίου στην εσωτερική και διεθνή αγορά, και μάλιστα αλαδώτως και αδαπάνως! Υπάρχει και Θεός που βλέπει από ψηλά και μάλλον εχολώθη από την αχαριστία του Λαδοτσιφούτ Πασά που ήθηλε να κρατήσει το υλικό της καμπάνιας μυστικό, καταστρατηγώντας βασικές καταστατικές και ηθικές διατάξεις περί …κοινοκτημοσύνης. Έτσι, είμαστε υποχρεωμένοι, έναντι της ηθικής και της ιστορίας, να αναρτήσουμε όλες τις αφίσες της καμπάνιας, ενώ στο τέλος θέτουμε στη διάθεση του επισκέπτου του blog και τον …δεσμό (link) του YOU-TUBE όπου κανείς μπορεί να παρακολουθήσει και το σχετικό βίντεο (ΤΟ ΣΚΟΤΑΡΕΛΑΙΟ).

 

ΤΟ ΣΚΟΤΑΡΕΛΑΙΟ (βίντεο στο YOUTUBE)

http://Σχόλια 1www.youtube.com/user/makpassisis#p/a/u/0/vgJ-RKh9aHc

 

…γράφουμε ιστορία!

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s